Huidige behandeling van hemangiomen

De huidige behandeling bestaat uit het toedienen van corticosteroïden lokaal, in de afwijking, of oraal.  Ook zijn er verder minder algemene behandelwijzen die  door dermatologen of kinderartsen worden toegepast. De behandeling van hemangiomen roept veel vragen op, vanwege het unieke natuurlijke ontwikkelingspatroon. Indien onbehandeld, zullen ze uiteindelijk teruggaan, maar in de periode dat het hemangioom duidelijk aanwezig is, veroorzaakt een deel van de hemangiomen functiestoornissen en zelfs psychosociaal leed. Ook na teruggang kan het psychosociaal leed groot zijn vanwege ontsierende littekens. Steeds zal de beslissing om wel of niet te behandelen afhankelijk zijn van verschillende factoren, echter als wij meer van de achtergrond zouden weten, zouden we tot betere therapie in staat zijn.
Behandeling wordt o.a. toegespitst op:

  • het voorkomen van permanente misvormingen.
  • het minimaliseren van psychosociale nood. 
  • het vermijden van ingrijpende, potentieel beschadigende behandelmethoden voor hemangiomen. 
  • het voorkomen of adequaat behandelen van ontstoken hemangiomen zodat littekenvorming, infectie en pijn tot een minimum beperkt worden. 
  • het voorkomen of omkeren van levensbedreigende of functie-bedreigende complicaties van hemangiomen.